Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

2 bạn sinh viên mới từ quê lên hà nội